.

KE SPOJENÍ SE SVĚTLOU A NAVÁZÁNÍ KOMUNIKACE MŮŽETE VYUŽÍ

Přenos myšlenek - telepatii

Přenos hlasu - telefon 420 775 22 42 11

Písmo - svetla@svetlahoreni.cz

@svetla.horeniSVĚTELNÉ NOVINY PRO VÁSTVŮRČÍ PROSTOR SVĚTLY PRO OSOBNÍ SETKÁNÍ


Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 

2. patro, číslo dveří 19

      CHCETE SVĚTLE PSÁT? 

    Zde můžete svá slova hned odeslat