.

KE SPOJENÍ SE SVĚTLOU A NAVÁZÁNÍ KOMUNIKACE MŮŽETE VYUŽÍ

Přenos myšlenek - telepatii

Přenos hlasu - telefon + 420 775 22 42 11

Písmo - svetla@svetlahoreni.cz


SVĚTELNÉ NOVINY PRO VÁSTVŮRČÍ PROSTOR SVĚTLY PRO OSOBNÍ SETKÁNÍ

Vinohradská 343/6   Praha 120 00

2. patro  číslo dveří 19


      CHCETE SVĚTLE PSÁT? 

    Zde můžete svá slova hned odeslat