Tvoření v hojnosti 

Čtení z energetického pole se využívá i pro podporu a jasnější vhled do obchodních záležitostí.. Informace čte Světla přímo z energetického pole daného projektu. To umožňuje detailně rozklíčovat vlivy, které jsou běžnému oku skryté, a přesto mají velký dopad na úspěšnost Vašeho podnikatelského záměru.

Světla Vám při čtení odpoví na otázky otázky výběru vhodné lokality pro podnikání, výběru zaměstnanců, obchodních partnerů, nových obchodních strategií apod.

Tím, že zrealizujete kroky, které Vám Světla přečte, převedete Vaše poslání do reálné podoby. Vaše poslání budete naplňovat jedinečným způsobem, Vám vlastním a vytvářet tím velký přínos pro společnost. Vaše tvoření bude plynout harmonicky, v radosti a hojnosti.
Čím přispíváte k vytváření hojnosti v životech jiných lidí?``Hojnost proudící skrze nás do života jiných lidí vytváří hojné životy nás všech.``

VAŠE CESTA KE TVOŘENÍ V HOJNOSTI

8 500 Kč