Láska k vlasti sídlí v nás 

láskou k vlasti žije každý z nás  láska k 

vlasti v kraji Bohu milém 

duše zdravé, v těle čilém