Láska k vlasti sídlí v nás 

láskou k vlasti žije každý z nás

láska k vlasti v kraji Bohu milém

duše zdravé, v těle čilém


A to je ta země česká,

země česká Čechů ráj

a to je ta země česká,

země česká, Bůh nás chraň 


Lásku k vlasti ve svém srdci máme

s láskou k vlasti denně vstáváme i usínáme

s láskou k vlasti jako lidé zhasínáme

Prosíme, kéž na ni za života nezapomínáme

Prosíme, kéž se s ní denně probouzíme i usínáme

Prosíme, kéž lásku k vlasti ve svém srdci stále máme 


A to je ta země česká

země česká, Čechů ráj

a to je ta země česká, země česká

Bůh ji chraň 


 © Světla Hoření